Hypotéky

Hypotéky (někdy také hypotéční úvěry) jsou dlouhodobé půjčky, jejichž účelem je většinou pořízení bydlení. Hypotéka je určena fyzickým i právnickým osobám. Za úvěr klient ručí nemovitostí na území ČR. Velmi často to bývá právě nemovitost, kterou si za použití hypotéky kupujete, ale lze ručit i nemovitostí jinou. Hypotéky se nejčastěji používají na investice do nemovitostí - např. na stavbu domu, koupi bytu nebo modernizaci. Může také ale sloužit jako zdroj financí pro vypořádání dědictví, spoluvlastnictví nebo k refinancování jiných úvěrů.

Splatnost hypoték je dlouhodobá, tj. 5 - 30 let. Hypotéky splácíte nejčastěji v měsíčních splátkách. Před uzavřením hypotéky banka prověřuje výši Vaších příjmů a Váš vztah k financované nemovitosti. Podle těchto údajů posoudí banka Vaši bonitu a nabídne pro hypotéku úrokovou sazbu. Úroková sazba je fixována na předem zvolené období (např. 5 let), po uplynutí této doby Vám banka navrhuje úrokovou sazbu vždy novou, která však bývá zpravidla vyšší. V období, kdy se mění fixace, také lze splatit hypotéku bez dalších sankcí. Hypotéční úvěr lze získat již od 100 000 Kč. V Česku si lze vybrat mezi 20 bankovními ústavy, které hypotéku nabízí.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je speciálním typem hypotéky, kdy úvěr můžete použít nejen na pořízení nemovitosti. Úvěr je tedy neúčelový, musí však být opět zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Úrokové sazby u tohoto typu hypotéky bývají většinou nižší než u spotřebitelských úvěrů - ručíte totiž nemovitostí.

Refinancování hypotéky

Jak již bylo zmíněno výše, úroková sazba u hypotéky bývá stanovena na určitý počet let - nejčastěji na 5 let. U nových klientů se banka samozřejmě snaží nabídnout nižší úrokové sazby, po uplynutí doby fixace se však sazba většinou zvýší. Protože v době změny fixace lze hypotéku bez sankcí splatit, je možné hypotéku refinancovat. To znamená, že si vezmete hypotéku u jiného finančního ústavu a získané finance použijete na jednorázové splacení celé "staré" hypotéky.

Státní podpora hypotéky

Stát podporuje hypotéky tím, že si můžete odečíst zaplacené hypotéční úroky z daňového základu - maximálně však ve výši 300 000 Kč ročně.