Penzijní připojištění

Penzijní připojištění slouží k zajištění dodatečných finančních prostředků pro období důchodu. V důchodu totiž může příjem člověka velmi výrazně poklesnout, pokud si však klient během svého aktivního života spoří v penzijním připojištění, může tento pokles příjmů částečně kompenzovat.

K penzijnímu připojištění je vyplácen státní příspěvek ve výši 150 Kč měsíčně. Pokud si měsíčně spoříte alespoň 500 Kč, lze tuto částku odečíst od daňového základu a ušetřit tak na daních, za rok si takto však lze odečíst maximálně 12 000 Kč. Činnost penzijních fondů podléhá státní kontrole.

V případě úmrtí před začátkem vyplácení dávek penzijního připojištění mají nárok na čerpání těchto finančních prostředků dědicové, resp. oprávněné osoby.

Pro penzijní připojištění se také často používají názvy jako penzijní pojištění, důchodové pojištění nebo důchodové připojištění.

Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnanci se také mohou často setkat s firemním benefitem, který spočívá v tom, že jim zaměstnavatel na penzijní připojištění přispívá - a to až do výše 3 % vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění.