Podnikatelské půjčky

K realizaci dobrého nápadu je nezřídka zapotřebí také dobrý kapitál. Pokud jím podnikatel nedisponuje, pak mu mohou pomoci podnikatelské půjčky.

Krátkodobé půjčky

V případě potřeby krátkodobé podnikatelské pujčky je možné čerpat finance od banky ze dvou zdrojů - z kontokorentu a provozního úvěru.

Kontokorent bývá veden jako doplňkový k běžnému účtu, ve smlouvě o úvěru je sjednána jen jeho maximální výše. Klient může kontokorent okamžitě čerpat a také flexibilně splácet.

Provozní úvěr je účelový termínovaný úvěr, velmi často s předem stanoveným plánem čerpání a splácení.

Dlouhodobé půjčky

Nezřídka však bývá nutné použít dlouhodobých půjček, které slouží k financování déle trvajících projektů. Zde si lze vybrat z hypotečního nebo hypotečního úvěru a leasingu.

Hypoteční úvěr má splatnost až 20 let a za úvěr se ručí nemovitostí, pro kterou je půjčka čerpána (např. nová výrobní hala). Základní principy jsou stejné jako u klasické hypotéky pro občany.

Investiční úvěr může sloužit nejen k pořízaní nemovitostí, strojů nebo zařízení, ale také např. na nákup cenných papírů a dalších investic (podíly ve firmách). Úvěr může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý. Na smluveném období fixace úrokové sazby pak závisí i výše úročení úvěru.

Poslední možností je leasing - tj. pronájem movité věci s případnou následnou koupí za zbytkovou cenu. Předmětem leasingu jsou nejčastěji automobily a různá dopravní technika. Splácí se pravidelné měsíční splátky.