Leasing

Leasing slouží nejčastěji pro pořízení movitých věcí (automobil, stroje, zařízení). Pevně se váže na financovaný předmět. K pořízení předmětu na leasing Vám stačí jen část ceny předmětu (tzv. akontace), dále pak platíte pravidelné měsíční splátky. Základní členění leasingu je na operativní leasing a finanční leasing.

Finanční leasing

U finančního leasingu je pořizovaný předmět po celou dobu leasingu (např. 3 - 5 let) ve vlastnictví leasingové společnosti. Až po skončení leasingu přechází předmět do vlastnictví klienta. Tím, že je předmět ve vlastnictví leasingové společnosti, se jí významně snižuje riziko nedobytnosti pohledávky. Pokud nebudete platit, o předmět přijdete, protože není ve Vašem vlastnictví. U leasingu automobilu je nutné pojistit vozidlo proti krádeži nebo havárii. Je možné také pojistit riziko nesplácení z důvodu pracovní neschopnosti, atd. Leasingové splátky je možné při dodržení podmínek započítávat přímo do daňově uznatelných nákladů. Výhodou bývá, že délka leasingové smlouvy je většinou kratší než při odepisování předmětu v případě, že jej vlastníte.

Operativní leasing

V případě operativního (operačního) leasingu je předmět nájmu i po skončení smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. Operativní leasing je někdy také označován za "full-service leasing". Z tohoto označení vyplývá, že leasingová společnost se postará prakticky o vše - u leasingu automobilu přihlásí vůz, vyzvedne registrační značku, uzavře pojištění, hradí povinné poplatky, dohlíží na servis ...

Leasing automobilů

Při leasingu automobilů je doporučen tento postup: