Stavební spoření

Stavební spoření je využíváno hlavně pro možnost získat levný úvěr na pořízení bydlení. Klient uzavře smlouvu se stavební spořitelnou a určí si cílovou částku, kterou chce naspořit. Za uzavření smlouvy si stavební spořitelna účtuje poplatek většinou ve výši 1 % z cílové částky. Po uzavření smlouvy klient posílá stavební spořitelně splátky - buď v pravidelných měsíčních intervalech nebo nepravidelně nebo jednou za rok. K tomu, co naspoří, obdrží 15 % státní podporu (max. 3 000 Kč, optimální je tedy spořit 20 000 Kč ročně). Aby však klient státní podporu získal, musí spořit nejméně 6 let - pokud vypoví smlouvu dříve, nedostane státní příspěvek. Po uplynutí 6 let může klient spořit dál (a rozhodně nemusí vypovídat smlouvu, jak někteří agenti mylně informují) nebo může peníze vybrat a použít na libovolný účel, případně může požádat o úvěr ze stavebního spoření.

Řádný úvěr ze stavebního spoření

Při splnění tří podmínek může klient čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření, který je úročen nízkou sazbou (na konci roku 2007 okolo 3,5%). Za prvé musí spořit nejméně 2 roky, za druhé musí mít naspořeno nejméně 40 % z cílové částky a za třetí musí dosáhnout předem dané výše hodnotícího čísla. Právě splnění posledního parametru bývá velmi často problém. Toto číslo totiž roste jen velmi, velmi pomalu. Pro poskytnutí tohoto úvěru musí být klient také bonitní, tj. musí mít dostatečný příjem (velmi obecně lze říci, že je nutné mít čistý příjem alespoň ve výši dvojnásobku splátky. U nízkých příjmů - okolo 10 tisíc - je toto číslo větší.) Ve fázi řádného úvěru platíte úrok pouze z dlužné částky.

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

V případě, že klient nesplňuje některou z uvedených 3 podmínek, může požádat o překlenovací úvěr (někdy také meziúvěr). Na jeho poskytnutí není ze zákona nárok. Překlenovací úvěr je úročen výrazně vyšší sazbou - okolo 5 - 6 %. Navíc platíte úroky z celé cílové částky! Období, během kterého splácíte překlenovací úvěr, bývá delší než období, kdy splácíte řádný úvěr. Vzhledem k tomu, že z překlenovacího úvěru se do řádného dostanete až po splnění všech tří podmínek, je vhodné si nechat dobře naplánovat měsíční výši splátky.

Výhody stavebního spoření

Za hlavní výhody stavebního spoření považuji pevně danou úrokovou míru po celou dobu splácení překlenovacího i řádného úvěru. Také můžete kdykoliv mimořádně splatit libovolně vysokou část úvěru - a to bez sankcí. Stavebním spořením lze financovat pořízení nemovitosti i do výše 100% ceny, takový úvěr však bývá dražší.